Retur

Retur av varer blir bare akseptert etter forhåndavtale. Varen skal være i original emballasje, kurant og salgbar for selger. Vår omløpshastighet avgjør om varen er salgbar. Returer foretas på kjøpers regning og risiko. Selgers fakturanummer og returnummer skal påføres returen sammen med opplysninger om hvem som har akseptert returen. Returer som er akseptert av selger, krediteres kjøper med fradrag av min. 20 % av fakturabeløpet. Varer som ikke lagerføres, sammenbygget eller er levert i henhold til kundens spesifikasjoner, tas ikke i retur, men kan godkjennes dersom returen blir akseptert av underleverandør. Varen returneres i tilfelle direkte til underleverandør for kjøpers regning og risiko.